Wie zijn wij ?

BoomofferteNederland.nl is een onderdeel van GroenadviesNederland.nl, die in november 2017 is gestart. Na mijn pensionering wilde ik mij zelf nog nuttig maken in het mooie Groenvak.

Overdracht van de opgedane praktijk – en theoretische kennis/ervaring vind ik belangrijk binnen het Groenvak.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

Soortkeuze, aanplant, standplaats en onderhoud ( snoeien, bodemverbetering en kappen van bomen), die hier een belangrijk onderdeel van uit maken. Hiernaast natuurlijk de overige zaken die binnen het Groenvak vallen.

Speerpunten:

Overbrengen, meegeven, meedenken, adviseren, begeleiden, instrueren, planvorming, ontwerp, calculatie, assortiment kennis, Beheer Visie richting eindbeeld, uitvoering, toezicht en directievoering.

Ik ben bijna vijftig jaar werkzaam in de vele richtingen en disciplines binnen het Groenvak.

De rode draad door mijn groene loopbaan was de Floriade. Tijdens mijn opleiding bij de gemeente Rotterdam (1972) was ik nauw betrokken bij het onderhoud van het Floriade park van 1960, nabij de Euromast. In 1975 ben ik begonnen bij afdeling boombeheer van de gemeente Rotterdam, om in 1979 de overstap te maken naar de afdeling BOR- boombeheer van de gemeente Heiloo.

Begin jaren negentig heb ik een tussenstap gemaakt naar Arcadis, ik wilde de andere kant van de medaille zien en aanvoelen hoe dat in zijn werk ging. Als je in de toekomst wat meer wil bereiken, is dit echt een stap die je moet nemen. Echt leerzaam, het heeft mij veel gebracht. Vervolgens was ik via Arcadis betrokken bij de aanleg van de Floriade van 2002, in de Haarlemmermeer.

De laatste veertien jaar ben ik als manager betrokken geweest bij het beheer en onderhoud van de voormalige Floriade van 1972 ( Amstel- en Beatrixpark) te Amsterdam, overige parken, wijkgroen en boombeheer.

Binnen mijn laatste functie was ik nauw betrokken bij zowel het beheer als uitvoering. Dit als beheerder en spreekbuis voor het bedrijfsbureau en directie voerders.